• slide
 • slide
 • slide
 • Професионални бизнес решения

 • Екип от консултанти, инженери, икономисти и юристи

 • Проектен мениджмънт, технически консултации и проектиране

Дейности

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

 • Мениджмънт на водоснабдителни и канализационни системи
 • Правни и финансови анализи за публичната инфраструктура
 • Проектен мениджмънт, технически консултации и проектиране
 • Обучения, квалификационни курсове и консултации
 • Опазване на околната среда и водите
 • Развитие на общинската пътна мрежа
 • Пречиствателни станции – ПСОВ, ПСПВ
 • Превантивни действия при бедствия и аварии
 
     

ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Енергийно обследване на обекти
 • Енергоспестяващи мерки и съвременно управление на проекти за улично осветление
 • Програми за екологичен и алтернативен туризъм
 • Привличане на външно финансиране за проекти
 • Професионални курсове и обучения за ръководния състав на фирми и институции – подготовка за Структурните и Кохезионния фонд
 • Изготвяне на проектни предложения за кандидатстване пред Оперативните програми на ЕС и международни донорски организации
 

Водна академия

Центърът е специализиран отдел в компанията, който се занимава с професионални обучения, тренинги и консултации на компании от публичния и комуналния сектор... 

прочети повече »

Контакти

 • Ютилитис Сървисис,
  гр. София, 1000 
  ул. Ангел Кънчев 2, офис 401
 • Телефон: +359 (0) 878 449 549
                  +359 (0) 878 848 829